Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Kultura - Kultura i Sport - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Kultura

 

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Ziębice, Rynek 47,
tel. (74) 81-91-378
msgd@wp.pl
www.muzeumziebice.pl

Ziębickie Centrum Kultury
Ziębice, ul. W. Polskiego 10,
tel. (74) 81-91-219
zck@o2.pl    www.zck.ziebice.pl

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Ziębice, ul. W. Polskiego 10,
tel. (74) 81-91-219

Orzeł Piastowski

Uroczystości kombatanckie

Wydarzenia kulturalne

Najważniejszym wydarzeniem są organizowane corocznie Dni Ziębic, które obejmują cały obszar gminy. W roku 2003 hucznie obchodziliśmy 750 lecie założenia miasta. Podczas trwających cały weekend imprez kulturalnych i rozrywkowych mieszkańcy gminy mają okazję usłyszeć i zobaczyć wiele zespołów muzycznych i teatralnych. Organizowane są także konkursy i różnego rodzaju przedstawienia.
Tradycyjną imprezą organizowaną późnym latem są dożynki, które ze względu na rolniczy charakter gminy skupiają szeroką rzeszę uczestników. Mieszkańcy wsi wybierają najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz prezentują swoje osiągnięcia w dziedzinie gospodarki rolnej. Impreza ta jest bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń między rolnikami.

Ratusz Miejski

Grand Prix Ziębic - zawody MTB

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, a od 2000r Ziębickie Centrum Kultury, realizując zadania statutowe, jest instrumentem realizacji zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a także zarządzania mieniem w postaci bazy i wyposażenia placówek kulturalnych. Zadania te realizuje za pomocą środków, na które składa się dotacja z budżetu gminy (ok. 700 tys. rocznie) oraz dochody własne (ok. 100 tys. rocznie). Dyrektorem Ziębickiego Centrum Kultury od 2000 r. jest Mirosław Masłowski.

W skład Ziębickiego Centrum Kultury wchodzi: Dom Kultury, Wiejski Dom Kultury w Lubnowie, świetlice wiejskie w: Biernacicach, Bożnowicach, Czerńczycach, Dębowcu, Niedźwiedniku, Niedźwiedziu, Osinie Wielkiej, Osinie Małej, Głębokiej, Kalinowicach Dolnych, Jasienicy, Pomianowie Dolnym, Raczycach, Rososznicy, Skalicach, Służejowie, Starczówku, Wadochowicach, Wigancicach, Witostowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ziębicach wraz z filiami w Henrykowie, Czerńczycach, Starczówku, Witostowicach, Niedżwiedniku i Lubnowie.

Do 31 grudnia 2003 r. w skład ZCK wchodziło Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, jednakże zostało wyłączone ze struktury organizacyjnej ZCK Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/85/03.

Na działalność merytoryczną MGOK-u w latach 1998 –2000 przeznaczono minimum środków z uwagi na rozpoczynające się zadanie inwestycyjne p.n. Remont i Modernizacja MGOK-u Ziębice. Remont był skutkiem katastrofy budowlanej, która miała miejsce w 1997r. Wówczas zawalił się strop sali restauracyjnej, a ekspertyza techniczna ukazała ogromną degradację tego 150 – letniego budynku. Remont rozpoczął się w roku 2000. Zakres prac remontowych był bardzo wielki. Wymieniono praktycznie wszystko pozostawiając jedynie mury nośne. Budynek zyskał nowe, funkcjonalne wnętrza, nowe instalacje, pieczołowicie odtworzono starą sztukaterię. Koszt inwestycji wyniósł brutto 4248.243,78 zł, w tym roboty budowlane 3593.964,56 zł. Była to największa inwestycja całkowicie przeobrażająca budynek. W latach 2000-2006 przeprowadzono szereg remontów mniejszych szczególnie w świetlicach wiejskich. W Biernacicach oraz Osinie Wlk. adaptowano pomieszczenia w budynkach poszkolnych na świetlice. W świetlicy w Głębokiej wykonano sanitariaty, w Raczycach wykonano remont kapitalny, w Wigańcicach wyremontowano dach i wykonano sanitariaty, w Witostowicach przełożono dach. Obecnie trwają prace w świetlicach w Rososznicy, Niedźwiedniku, Wadochowicach. W trakcie opracowania projektu są sanitariaty w WDK w Lubnowie. Wyszczególnienie nie uwzględnia drobnych prac remontowych.

Jakościowa zmiana zaszła również w działalności merytorycznej. W 1999 roku funkcjonował w MGOK-u chór „Wspólne Serce”, zespół tańca „Bretix”, „Batiary Lwowskie” oraz Lubnowianie.

W 2000 roku reaktywowano teatrzyk „ Samograje”. Opiekunką jest Anna Raińczak. Również w 2000 roku założono Klub Seniora. Wiele korzyści wiąże się z powstaniem sekcji plastycznej pod opieką Z. Wojtasika. Sekcja szachowa po opieką F.J. Dąbrowskiego składa się z kilkunastu osób. Od 2002r. działa modelarnia lotniczo-szkutnicza „Bąbel-Team” pod opieką Ryszarda Szkudlarka. Strzałem w dziesiątkę było założenie Klubu Tańca Towarzyskiego „AKTAN”. Zajęcia prowadzą instruktorzy z Wrocławia – Małgorzata Włodarska i Jerzy Michalski. ZCK objęło opieką jedyny w okolicy Klub Łączności Radiowej SP6KYU – prezes Jerzy Brzostek. Bardzo prężnie działa w ZCK Studio Wokalne. Młodych wykonawców prowadzą Katarzyna Kolega i Robert Perłowski. W 2005r. Małgorzata Liguz założyła zespół „Malwy”. Przy Wiejskim Domu Kultury w Lubnowie działa zespół „Lubnowianie”. Szefową zespołu jest Zofia Pawlus. Działalności nie zaprzestał zespół tańca dyskotekowego „Bretix”, funkcjonuje też Formacja Taneczna „Aplauz”. Zespołami opiekuje się Małgorzata Liguz. W Ziębickim Centrum Kultury spotykają się regularnie członkowie sekcji brydżowej, harcerze DH „Młode Wilki”, Młodzieżowy Wolontariat Miejski oraz zespół KWARDANS. Lokum znalazł Ośrodek Kuratorski, PCK, klub AA.

Ziębickie Centrum Kultury realizując zadania statutowe organizuje szereg imprez i zdarzeń kulturalnych współpracując z wieloma podmiotami organizacyjnymi.

STATYSTYKA

2000 – 2002 – statystyki nie prowadzono

2003 – w sali widowiskowej odbyło się 57 imprez, które zgromadziły ok. 14 000 osób

2004 – w sali widowiskowej odbyły się 54 imprezy a uczestniczyło ok. 11 250 osób

W salach pozostałych odbyło się 41 imprez z udziałem ok. 2 050 osób

2005 – w sali widowiskowej odbyło się 65 imprez, które zgromadziły ok. 15 200 osób

a w salach pozostałych odbyło się 45 imprez z udziałem ok. 3 000 osób.

W pierwszym półroczu 2006 r. imprezy zgromadziły ok. 7 000 osób. Wyszczególniona statystyka nie uwzględnia uczestników zajęć stałych ani osób biorących udział w próbach. Gdyby to uwzględnić to ilość osób odwiedzających Dom Kultury wzrosłaby kilkakrotnie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ziębicach zaczęła swoją działalność w 1998 roku. Obecnie wchodzi w skład Ziębickiego Centrum Kultury. Lokal biblioteczny mieści się w budynku Centrum przy ulicy Wojska Polskiego 10. W 1998 roku odbył się jubileusz 50-lecia istnienia biblioteki. Od samego początku aż do chwili obecnej biblioteka realizuje następujące zadania własne: gromadzenie i opracowywanie zbiorów, prenumerata czasopism, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, praca z czytelnikiem indywidualnym, praca z czytelnikiem zbiorowym, sporządzanie kartotek zagadnień tematycznych z czasopism, sporządzanie statystyk, współpraca z innymi instytucjami.
Na całość biblioteki składają się: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci Młodzieży oraz Czytelnia. Do 2004 r. działała również introligatornia świadcząca swoje usługi dla biblioteki w Ziębicach, bibliotek filialnych oraz mieszkańców miasta. Od listopada 2002 roku w bibliotece działa punkt wiedzy o Unii Europejskiej. Swoją działalność realizuje w oparciu o książki, broszury, płyty CD, mapy. Od stycznia 2006 roku udostępniane są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Jest to program IKONKA. Czytelnia internetowa działa nieodpłatnie.
Bibliotece Miejskiej w Ziębicach podlega sześć bibliotek wiejskich w następujących miejscowościach: Henryków, Czerńczyce, Starczówek, Lubnów, Niedźwiednik, Witostowice.
Od 1998 roku zarejestrowało się 21542 nowych czytelników – w tym 11249 w bibliotece w Ziębicach oraz 10293 w bibliotekach filialnych. Wypożyczono 575817 woluminów na zewnątrz – w tym 236174 woluminy w bibliotece w Ziębicach oraz 339.643 woluminy w bibliotekach filialnych. Udostępnianie prezencyjne ( na miejscu) to 98727woluminów – w tym 20756 woluminów w bibliotece w Ziębicach oraz 77971 woluminów w bibliotekach filialnych. Oraz 23597 czasopism – w tym 5924 w bibliotece w Ziębicach oraz 17673 czasopisma w bibliotekach filialnych.
Przez ostatnich osiem lat księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o 7457 woluminów, w tym 3666 woluminów zakupiono do biblioteki Miejskiej oraz 3791 woluminów do bibliotek filialnych. Czytelnicy - zarówno ci młodsi jak i ci starsi – preferują nowości i nowinki wydawnicze. Księgozbiór jest stale uzupełniany o beletrystykę dla dorosłych, literaturę dla najmłodszych i młodzieży, literaturę popularno-naukową. Prenumerowane są także czasopisma. Od dwóch lat biblioteka otrzymuje dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości, co pozwala na uatrakcyjnienie księgozbioru. Biblioteka Miejska w Ziębicach prowadzi również współpracę z Biblioteką dla Niewidomych w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu. Działalność ta prowadzona jest z myślą o ludziach niedowidzących oraz niewidomych.
Praca z czytelnikiem zbiorowym to przede wszystkim współpraca ze szkołami i przedszkolami – zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego- tzw. lekcje biblioteczne, różnego rodzaju konkursy - czytelnicze, plastyczne, recytatorskie. Przyjmowanie wycieczek z przedszkoli i zerówek, organizowanie zajęć dla dzieci na ferie zimowe oraz wakacje – m.in. akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W swoich planach biblioteka bierze pod uwagę komputeryzację zbiorów.
Biblioteka Miejska w Ziębicach pełni również funkcję centrum komunikacji społecznej. Działalności informacyjna prowadzona jest w oparciu o księgozbiór podręczny, czasopisma, kartoteki, internet, katalogi – autorski, rzeczowy, tytułowy oraz katalog czasopism. Udzielane są różnego rodzaju informacje - indywidualne, zbiorowe, bezpośrednie, telefoniczne. W 2002 – 2004 roku biblioteka została odnowiona.

Rafał Śledź
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48748163870, fax: +48748191212, email: urzad@ziebice.pl, http://www.ziebice.pl
NIP: 887-10-01-679, Regon: 000530672
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x